#Kidung

 • KIDUNG DYAH SITARASHMI

  • 20 Oktober 2021
  • indonesia

  KAWITAN  #1 Sanghyang Saraswati   hyang rūm sembahing ingsun   padma hŗedaya manunggil  sarining raṣa asug...

 • Kartika Panedenging Sari

  • 01 Oktober 2020
  • indonesia

  Olih: IBW Widiasa Kenitén Purwakaning angripta rum, Ning wana ukir, Kahadang labuh , Kartika panedeging sari, Angayon tengguli ketur, A...