#Kidung

  • Kartika Panedenging Sari

    • 01 Oktober 2020
    • indonesia

    Olih: IBW Widiasa Kenitén Purwakaning angripta rum, Ning wana ukir, Kahadang labuh , Kartika panedeging sari, Angayon tengguli ketur, A...