#Carita Cutet

 • Ulungin Bulan

  • 14 Juli 2020
  • indonesia

  Petengé dibi, tumbén pesan sirep tiangé leplep gati buina ujané alah nungkulang, makrisikan ten maan. Entil. Kanti somah t...

 • Damuh Tengai Tepet

  • 07 Juli 2020
  • indonesia

  Mémén tiangé ngrieng uli sukat guminé uyak gering lan grubug. Tuara-tuara munyiné pesu, “Kéné i...

 • Bulan di Duur Pamedal Agungė

  • 29 April 2020
  • Bali

  Purnama Kadasanė sayan maakang dogėn tekanė. Purnama anė pinih kedasa. Kedas gumi kedas keneh ento anė apti-aptianga tekėn Luh Tantri. Ia mula d...

 • GIOK KANCHI WI

  • 26 April 2020
  • Bali

  Bapa Sudira sagét inget tekén satuan pekakné ipidan, jumah koné melah tongos malajah. Jumah encén ento? Ento an&eac...

 • KOPID

  • 19 April 2020
  • Bali

  Timpal tiangé dadi sesenggakan jani, ulian kopid payu ngantén. Ngujang dadi kéto? Kéné satuané: Suba ajak li...

 • GEDÉ KOPID

  • 12 April 2020
  • Bali

  “Pekak Kopid! Pekak Kopid! Pekak Kopiiiiiiiiiiiiiid!” kéto kramané ngaukin. Kebing-kebing cunguhné Bapa Kari misi ken...

 • Wangchi Wuhan

  • 29 Maret 2020
  • Bali

  Ping kuda-kuda tiang ngorahin Wangchi Wuhan apang suud malu ngrubéda masi tusing nyak. Ia mula énggal pesan tensini menék. Y&eacu...

 • Madé Segara Melingin Nak Luh Ubuh

  • 13 Februari 2020
  • indonesia

  Sawatara jam sia semengan, langité pelung ning. Sunaran ainé tondén krasa nyenget. Anginé kesir-kesir alus ngaba ambu tain...