# Satua Bawak

 • Colék Pamor

  • 24 Juli 2020
  • indonesia

  “Sing pesan maan mapianak, kadi ping telu ping pat orahin apang nampak darain tundun. Suba orahang pamaliné kumat, masi tusing nyak nyema...

 • Tampak Kokokan

  • 11 Juli 2020
  • indonesia

  Kénkén kadén ngawitné, timpal tiangé kaukina I Kokokan. Apa ia krana demen mabalih kokokan? Apa krana ia dugas beli...

 • Muncuk Yéh

  • 01 Juli 2020
  • indonesia

  “To di tebén muncuk yéhe?”             “Encén?&rdquo...

 • NGANTIANG BLABUR KAPAT

  • 23 Juni 2020
  • indonesia

  I Kartika ngrieng, “Suba makelo panesé dadi tusing ada blabur Kapat. Di panes gumi lan kenehé apang ada ané nganyudang kemo...